Ζητήστε προσφορές

  (Σε καμία περίπτωση δεν γνωστοποιούμε τα στοιχεία σας. Εσείς επιλέγετε αν και με ποιόν επαγγελματία θέλετε να επικοινωνήσετε)
   Επιλέξτε με προσοχή την πόλη και την κατηγορία που σας ενδιαφέρει,
ώστε να ενημερωθούν άμεσα οι αντίστοιχες επιχειρήσεις.
? Συμπληρώστε μια σύντομη περιγραφή για την υπηρεσία που θα θέλατε.
π.χ. Service αυτοκινήτου, βάψιμο σπιτιού ή 6μηνη συνδρομή σε γυμναστήριο.
Συμπληρώστε την περιοχή ή τον Τ.Κ. όπου ζητείται η υπηρεσία
(Η τιμή θα πρέπει να είναι σε λογικά πλαίσια ώστε να δημοσιευθεί η ζήτηση.)
Αν δεν θέλετε να ορίσετε μέγιστη τιμή για τις προσφορές, σημπληρώστε μηδέν (0).
   φωνητική πληκτρολόγηση Πατήστε το εικονίδιο του μικροφώνου για να καταχωρήσετε φωνητικά διευκρινίσεις για τη ζήτησή σας *Αν δεν συμπληρώσετε αρκετές πληροφορίες/διευκρινίσεις σχετικά με τη ζήτησή σας,   οι επιχειρήσεις/επαγγελματίες δεν θα μπορέσουν να κοστολογήσουν τις υπηρεσίες τους ώστε να κάνουν την αντίστοιχη προσφορά.
Ορίστε το χρονικό διάστημα κατά οποίο επιθυμείτε να δέχεστε προσφορές απο επαγγελματίες.
(Η συνολική διάρκεια προβολής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες.)

2. Άλλες πληροφορίες γι' αυτήν την προσφορά

(Δώστε ένα όνομα στην προσφορά σας)
Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε και φωτογραφίες σχετικά με την προσφορά

Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε φωτογραφίες ώστε να τραβήξετε το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων ή να βοηθήσετε έτσι τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν ακριβώς τη ζήτησή σας.

Μετά την υποβολή μπορείτε να δείτε μια προεπισκόπηση της καταχώρησης, να την επεξεργαστείτε ή ακόμη να τη διαγράψετε μέχρι αυτή να εγκριθεί προς δημοσίευση.