Δεν απαιτείται εκτυπωμένο κουπόνι. Μπορείτε να ολοκληρώσετε την αγορά ακόμη και απο το κινητό σας και θα λάβετε το κουπόνι με SMS.

Όροι-Προϋποθέσεις

Μέσω της ιστοσελίδας www.dealprice .gr διαφημίζονται και προωθούνται προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων προμηθευτών σε ειδικές εκπτωτικές τιμές. Οι εκπτωτικές τιμές ισχύουν για συγκεκριμένο χρόνο και ποσότητα. Τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μπορεί να τα αγοράσει ο εγγεγραμμένος χρήστης της ιστοσελίδας μας στην ειδική εκπτωτική τιμή από τον εκάστοτε Προμηθευτή, μέσω της ιστοσελίδας μας www.dealprice .gr υπό τους όρους όπως αυτοί καθορίζονται παρακάτω και τους οποίους ο εγγεγραμμένος χρήστης αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Σιγουρευτείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην ιστοσελίδα συνεπάγεται την αποδοχή αυτών.

1. Η εταιρία παρέχει τη δυνατότητα στους προμηθευτές να προωθήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους στους αγοραστές και χρήστες της ιστοσελίδας σε εκπτωτικές τιμές, σε συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και συγκεκριμένο αριθμό ανά αγοραστή ανάλογα κάθε φορά από την εκάστοτε προσφορά. Η εταιρία δεν ο πωλητής αλλά ο διαμεσολαβητής στη διαδικασία προώθησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών των προμηθευτών.

2. Η εταιρία διαθέτει στους χρήστες που αγόρασαν επιτυχώς την προσφορά ηλεκτρονικά  κουπόνια. Το κάθε κουπόνι αναγράφει την αξία της εκάστοτε προσφοράς και επιδεικνύεται στον προμηθευτή για να κάνει χρήση αυτής.

3. Ο κάθε χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει την αγορά της προσφοράς συμπληρώνοντας στα αντίστοιχα πεδία της σελίδας αγοράς της εκάστοτε προσφοράς το ονοματεπώνυμό του, το e-mail του, καθώς και τα στοιχεία της χρεωστικής του ή πιστωτικής του κάρτας. Μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω στοιχείων θα δεσμεύεται στην χρεωστική ή πιστωτική του κάρτα το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία της προσφοράς.Το ποσό αυτό θα δεσμεύεται από την εταιρία στο όνομα και για λογαριασμό του προμηθευτή. Η πληρωμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας γίνεται μέσω χρεωστικής κάρτας, ή με απλή κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης,στην οποία απαραίτητα πρέπει να φαίνεται το όνομα του καταθέτη ενώ θα πρέπει να στέλνει με email τα στοιχεία του όπως αυτά ζητούνται καθώς και τον αριθμό της κατάθεσης αυτής

4. Η νόμιμη απόδειξη θα τιμολογείται απευθείας από τον προμηθευτή προς τον αγοραστή με την επίδειξη του κουπονιού προς εξαργύρωση. Το Κουπόνι ισχύει αποκλειστικά για τον αγοραστή και μέχρι την ημερομηνία λήξεώς του, στοιχεία τα οποία αναγράφονται πάνω σε αυτό.Μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξεως, το κουπόνι παύει να ισχύει.Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του κουπονιού από τον αγοραστή,η εταιρεία και ο προμηθευτής δεν φέρουν καμία ευθύνη.

5. Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες υπό τους όρους της προσφοράς σε όσους αγοραστές διαθέτουν κουπόνια και τα παρουσιάζουν σε αυτόν.

6. Η εταιρία στέλνει ηλεκτρονικά μέσω email στον προμηθευτή, μετά την ενεργοποίησης της προσφοράς τη λίστα των αγοραστών, ηοποία περιέχει τους αντίστοιχους κωδικούς του κάθε κουπονιού για κάθε αγοραστή.

7. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσφέρει υποχρεωτικά το προϊόν ή την υπηρεσία στους αγοραστές των κουπονιών που θα περιλαμβάνονται στη λίστα των αγοραστών που του έχει στείλει η εταιρία.

8. Ο εκάστοτε αγοραστής για να κάνει χρήση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που αναγράφει στο κουπόνι του θα πρέπει να το εμφανίζει υποχρεωτικά στον προμηθευτή με σκοπό την επαλήθευση του κωδικού καθώς και την αστυνομική του ταυτότητα, προκειμένου να γίνεται ταυτοποίηση στοιχείων.

9. Οι προδιαγραφές των προϊόντων ή των υπηρεσιών που αναφέρονται στην προσφορά προκύπτουν μέσω πληροφοριών και οδηγιών που έχει λάβει η εταιρία από τον προμηθευτή.Συνεπώς ο αποκλειστικός υπεύθυνος έναντι του αγοραστή είναι ο προμηθευτής.

10. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής, μετά την ενεργοποίηση της προσφοράς, τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή λύσης και εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης με αποτέλεσμα την αδυναμία παράδοσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας η εταιρία ουδεμία υποχρέωση έχει έναντι αυτού του αγοραστή.

11. Ο αγοραστής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου -4- παρ.10 του Ν.2251/1994 μπορεί να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση πώλησης του προϊόντος ή της υπηρεσίας εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων 14 ημερολογιακών ημερών από την αγορά της προσφοράς, μέσω email. Η εταιρία θα επιστρέψει στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι του Αγοραστή τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία του εκάστοτε κουπονιού. Τα χρήματα που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά οποιασδήποτε προσφοράς.

12. Με την προώθηση, διάθεση και αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών εφαρμόζονται για τον εκάστοτε Προμηθευτή και Αγοραστή οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας του Καταναλωτή (Ν.2251/1994 όπως ισχύει σήμερα με το Ν.3587/2007).

13. Η εταιρία δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας πιστωτικής κάρτας για οποιαδήποτε μελλοντική χρήση,για λόγους ασφαλείας.

14. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών.

15. Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την πιστωτική κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο, τότε ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα στην προσφορά.