Δεν απαιτείται εκτυπωμένο κουπόνι. Μπορείτε να ολοκληρώσετε την αγορά ακόμη και απο το κινητό σας και θα λάβετε το κουπόνι με SMS.

Προσωπικά δεδομένα

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη, χρήστη ή και των μελών του dealprice  υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση το dealprice  διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας, κατόπιν ενημέρωσης των μελών/χρηστών του. Εάν κάποιο μέλος/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, οφείλει να σταματήσει την περιήγηση και να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του dealprice .

Το dealprice  διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των επισκεπτών, χρηστών ή μελών του, προς εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site και με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί το μέλος/χρήστης και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, παρά μόνον εφόσον αυτό επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και προς τις αρμόδιες και μόνον αρχές. Το μέλος/χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας τα δικαιώματα πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης και αντίρρησης. 

Το μέλος/χρήστης του dealprice  μπορεί να επικοινωνεί με το dealprice προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες για την τυχόν τήρηση προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση στοιχείων του, τυχόν αλλαγές που επιθυμεί ή την ολοκληρωτική διαγραφή του, πλην των στοιχείων που πρέπει να τηρούνται από τη νομοθεσία. Τυχόν ανήλικοι μέλη/χρήστες δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανηλίκους, τυχόν καταγεγραμμένα στοιχεία θα διαγραφούν μόλις γνωστοποιηθεί εγγράφως η ηλικία του μέλους/χρήστη. 

Το dealprice είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του.

Ασφάλεια και Απόρρητο Συναλλαγών

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η τήρηση του απορρήτου είναι βασική προτεραιότητα για το dealprice   Τα μέλη/χρήστες διαβεβαιώνονται ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχουν στο dealprice  είναι ασφαλείς και η χρήση τους περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην υλοποίηση, διευκόλυνση και βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι και μόνο έπειτα από σαφώς ορισμένες διαδικασίες. 

Το dealprice  δεν αποκαλύπτει ποτέ τα στοιχεία των μελών/χρηστών του εκτός εάν αυτό του ζητηθεί με δικαστική απόφαση και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Κάθε μέλος/χρήστης έχει πρόσβαση στα στοιχεία που το αφορούν και διατηρεί το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας ή/και εναντίωσης/ανάκλησης της συγκατάθεσής του.


Cookies - Διαφημίσεις  

Τα cookies επιτρέπον στο μέρος που παρέχει το cookie να αναλύσει την απόδοση ενός ιστοτόπου ή μίας εφαρμογής κινητών συσκευών, να ανιχνεύσει ανώνυμα συγκεκριμένους χρήστες και να θυμάται τις προτιμήσεις τους, να κατανοήσει καλύτερα πότε ένας υπολογιστής ή μία συσκευή επισκέφτηκε προηγουμένως μια ιστοσελίδα και να παρουσιάζει προσωποποιημένες διαφημίσεις. Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να κάνουν χρήση cookies για την προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενες επίσκεψεις του χρήστη. 

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies. Επισημαίνεται ότι τα Cookies είναι αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η Ιστοσελίδα. Μπορείτε να αποφύγετε συγκεκριμένα cookies διαμορφώνοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Παρακαλούμε ελέγξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για περισσότερες πληροφορίες.